ALIGHT Anna Larsson

ALIGHT Anna Larsson

Självförlåtelse som vägen till hälsa

BöckerPosted by Anna Sun, February 11, 2018 20:42:19

Vad är hälsa?

Hälsa är ett tillstånd i fullständig balans, med en optimalt hög energinivå – ett fulladdat batteri, och ett energiflöde utan blockeringar. När vi har god hälsa kan vi gå ut i livet och välja vad vi vill göra och vad vi vill skapa. Vi kan arbeta hårt i perioder för att nå våra mål, för vi vet att vi däremellan kan återhämta oss. När vi har hälsa kan vi snabbt återhämta oss med hjälp av mat, vila, motion, solljus, meditation, eller vad vi nu har hittat för teknik som ger oss näring. När vi har hälsa lever vi på ett sätt så våra tankar och handlingar för det mesta är i harmoni med vad som är bra för oss. Vi har en en god självkänsla, vi tar hand om oss själva och vår kropp, vi har en realistisk syn på hur mycket vi klarar av och vad som är praktiskt genomförbart för att vi ska orka med på lång sikt. När vi har hälsan kan vi använda vår kraft till att förverkliga våra drömmar. Vi kan fullfölja det som är vår uppgift här på jorden. Och att fullfölja sin uppgift på jorden sammanfaller oftast med att förverkliga sina drömmar!

Det är så självklart, så enkelt. Detta vet vi alla. Det är så här det ska vara! Men varför kämpar så många med sjukdom och ohälsa?

Vad är sjukdom?

Sjukdom och ohälsa är kroppens sätt att kommunicera med oss, att tala om att vårt sätt att tänka och handla (även om det sker omedvetet) inte är i harmoni med vad som är hälsosamt för oss. Sjukdom indikerar att vi nått vår fysiska och psykiska gräns och behöver göra förändringar. Sjukdomar är en gåva vars syfte är att återbringa balansen i vårt väsen! Om vi väljer att ta emot gåvan, har vi möjlighet att läka, att helas, att återskapa balansen på alla plan i livet. Vi har möjlighet att bli klokare och starkare.

Tyvärr utgår traditionell medicin (och även vissa alternativa terapier) från att ohälsa är en fiende som attackerar kroppen och att denna fiende ska bekämpas genom att försöka eliminera dess symtom. Symtom är kroppens varningssignaler, och även dessa ska vi hellre betrakta som gåvor hellre än fientliga attacker.

När brandvarnaren väcker oss på natten för att det brinner, är vi enbart tacksamma. Vi är tacksamma att vi väcktes i tid så vi hann ut, vi är tacksamma för att vi hann släcka elden innan den förstörde allt och vi är tacksamma för att vi förstår att brandvarnaren faktiskt räddade våra liv. Att eliminera sjukdomssymtom i kroppen är som att stänga av brandvarnaren när det brinner. När vi tar en Alvedon och går till jobbet i stället för att stanna hemma när vi är förkylda, är risken stor att vi drar på oss en lunginflammation. Vi vet att det är så, ändå gör vi detta gång på gång! Varför?

Vi skickar inte iväg våra barn till skolan med Alvedon när de är sjuka, eftersom vi älskar dem och är mån om deras hälsa. Det är så självklart att vi behandlar de vi älskar med kärlek och medkänsla. Och det är här vi har svaret på varför vi inte behandlar oss själva på samma sätt: Alla sjukdomar och obalanser är i sin kärna en påminnelse om att vi måste älska oss själva. När vi älskar oss själva accepterar vi oss själva som vi är i vilket ögonblick som helst, i all vår ofullkomlighet, med våra rädslor, svagheter och behov. Alla aspekter av den vi är. Vi dömer inte oss själva, vi ser varje ögonblick som en erfarenhet ur vilken vi kan dra lärdom. Först när vi ser på oss själva och behandlar oss själva med kärlek och medkänsla kan vi uppnå och upprätthålla balansen för optimal hälsa.

Varje sjukdomstillstånd har en läxa vi behöver lära oss. Det underlättar läkningen om vi förstår anledningen till att vi blivit sjuka. Men enbart att förstå och acceptera anledningen är vanligtvis inte tillräckligt för att bli frisk – det viktigaste steget är att acceptera och förlåta sig själv.

Vad hindrar oss från att bli friska?

Vårt ego är vårt största hinder för hälsa. Egot är den falska bild av oss själva som vi byggt under livets gång. Egot är inte verkligt, det är enbart en mental konstruktion. Dessvärre blir det verkligt till sina konsekvenser eftersom det lurar oss att lyssna och får oss att göra som det säger. Egot är de föreställningar vi samlat på oss sedan barndomen och de flesta är inte längre till hjälp. Det är våra tankar om att ”jag är inte bra på någonting” ”Jag kommer aldrig att gå långt” - tankar om oss själva som blivit del av vår verklighetsuppfattning som vi refererar till under hela livet. Tankar om oss själva som sedan får oss att hitta på ursäkter som ”jag är inte intresserad” ”det är inte läge just nu” varje gång vi står inför nya möjligheter. Ursäkter som vårt ego tror ska skydda oss från att misslyckas. För hur kan vi annat än misslyckas – vårt ego ”vet” ju att vi ”inte är bra på någonting”! Det är på detta sätt blockeringar skapas! Så länge egot tillåts styra ditt liv, kommer det att hindra dig från att vara den du vill vara, göra det du vill göra, och hela tiden blockera olika delar av den fysiska kroppen som kunde ha hjälpt dig att uppnå det du önskat. Att acceptera och förlåta sig själv är vägen till hälsa och knepet för att genomskåda egot.

Nyckelfrågor till läkning

För att få klarhet i orsaken till dina fysiska problem, behöver du ställa dig följande frågor:

Fysisk blockering

Vilka ord beskriver bäst vad jag upplever inom eller på min kropp, och hur känner jag inför det?

Svaret på ovanstående fråga återspeglar vad du upplever inför den situation som är upphovet till din sjukdomssymtom

Känslomässig blockering

1. Vad hindrar denna sjukdom mig från att göra och/eller få?

2. Om jag tillät mig att uppnå dessa önskemål, vad skulle jag vara?

Mental blockering

Om jag tillät mig att vara...........................(fyll i med svaret från föregående fråga) vilken obehaglig situation skulle då kunna drabba mig och vad skulle andra tycka om mig, och vad skulle jag tänka om mig själv?

Själslig blockering

Läs igen svaret på fråga 2. Känslomässig blockering; vad skulle jag vara? Svaret ger en indikation på vilket djupt, grundläggande behov som blockerats av en (av egot) missvisande verklighetsuppfattning.

Svaren på dessa frågor avtäcker de uppfattningar som blockerar dig och hindrar dig från att vara den du verkligen vill vara. Det första steget härifrån är att erkänna att du någon gång under livet bestämde dig från att tro på detta. Att denna bild av verkligheten skulle skydda dig från smärta. När du förstår att denna bild av verkligheten inte längre tjänar dig utan tvärtom gör dig olycklig, kan du släppa taget, och genom att släppa taget befinner du dig redan på läkningens väg.

Självförlåtelse är vägen till fullständig och permanent läkning på alla nivåer. Genom att återknyta kontakten med den grundläggande kärleken (som var vårt ursprungliga tillstånd innan vi lät oss bedras av egots villfarelser) återladdas vår inre energi, energiflödet ökar och med det ökade flödet löses blockeringar upp och kroppens celler får kraft att återvitaliseras. Självförlåtelse och självkärlek återbalanserar oss på kroppslig, mental, känslomässig, själslig och andlig nivå.

Stegen till förlåtelse

1. Identifiera dina känslor. Bli fullt medveten om de anklagelser du bär omkring på och tillåt alla känslor att komma till ytan. Hur får det dig att känna?

2. Ta ansvar. Att ta ansvar är helt enkelt att inse att du väljer att reagera utifrån rädsla, och att se vad det är du är rädd för. Acceptera att något inom dig drar denna situation in i ditt liv för att hjälpa dig att komma igenom smärtan som antagligen funnits där större delen av ditt liv. Ta ansvar genom att se att det är dags för förändring.

3. Förlåt dig själv. Detta är det viktigaste steget – att sluta fred med sig själv. Förlåt dig själv för att du dömt, kritiserat, försummat, misshandlat och anklagat dig själv. Förlåt dig själv för att du dömt och kritiserat andra. Vet att det bara var en del av dig själv som gjorde detta (den del som valde att lyssna på egot) medan en annan del av dig led. Acceptera dig själv som du är, och sluta vara så hård med dig själv. Överse med att du fortfarande låter dig luras av egot ibland. Tänk på att du är i ständig utveckling.

Låt processen ta den tid den behöver. Egot är livrädd för förändringar som dessa och kommer att göra motstånd. Ha tålamod. Det viktigaste är att du håller fast vid en uppriktig önskan om förlåtelse. Vet att processen är till för din egen befrielse. Ibland kan det vara lättare att börja med att förlåta någon annan. Det är ett steg mot den nödvändiga förlåtelsen av dig själv. För kom ihåg att du inte har kraften att sant förlåta någon annan. Bara de kan förlåta sig själva på riktigt.

Att älska oss själva betyder att ta kontrollen över våra liv och vår hälsa genom att erkänna och acceptera den vi är, och ge oss rätten att gå genom livets alla erfarenheter med en frisk kropp full av energi. Lyssna till din kropp när den sänder dig budskapet: ÄLSKA DIG SJÄLV!

Läs mer i Lise Bourbeaus bok "Kroppen talar till dig". Där finns också en kortfattad vägledning om mer än 500 sjukdomar och symtom och deras mentala, emotionella och själsliga orsaker.