ALIGHT Anna Larsson

ALIGHT Anna Larsson

“Just forgive the bastards!” Gary Renard i Amsterdam 20-21 maj 2017

En kurs i miraklerPosted by Anna Mon, February 19, 2018 15:57:14
Detta är en artikel jag skrivit för tidningen Mirakelnytts Sommarnummer 2017. Gary Renard var den som hjälpte mig hitta och förstå En Kurs i Mirakel. Han är också en av mina favoritförfattare. Det var med glädje jag deltog i hans workshop i maj 2017.


Gary Renard har varit i Europa i vår, han har på kort tid haft workshops i Spanien och nu senast i Amsterdam. Jag åkte dit för att vara med på hans två dagars workshop ”The happy dream.”

Gary menar att allt som ger sinnet disciplin är bra, oavsett om det är meditation, mindfulness eller något annat. Det otränade sinnet löper amok med egot i förarsätet, och med ett otränat sinne kan vi inte uppnå någonting. Utan ett tränat sinne kan vi inte ta till oss eller fullfölja grundläggande tankegångar i En Kurs i Mirakel (EKIM). EKIM är för övrigt inte den enda andliga vägen som tar oss hem, men EKIM kommer att spara oss mest tid. Förlåtelse som praktiseras som EKIM lär ut är ett så effektivt verktyg för att göra egot ogjort, enligt Renard. Vår uppgift är att föra illusionen till sanningen, inte tvärtom. Sanningen är konstant och inte ett föremål för vår personliga tolkning. I relationen till Anden ska vi vara medvetna om att vi inte är en del av Anden – eller anden en del av oss. ”You're not part of it – you're all of it”. Vi är fullständig enhet, perfekt kärlek, och verkligheten vi ska påminna oss om är att vi aldrig lämnat himlen.

Han ställer frågan: tänk om inget i världen kunde påverka dig? Han förklarar att all smärta kan härledas till vår omedvetna skuld. När vi praktiserar förlåtelse samverkar vi med Helige Ande. När vi gör vår del – när vi aktivt väljer att förlåta – gör vi egot ogjort, samtidigt som Anden helar vårt sinne från omedveten skuld. I denna samverkansprocess löser skulden upp sig, skulden som skapat blockeringarna som stått i vägen för kärleken som är vårt naturliga arv. Den vi verkligen är, sann kärlek, blir synlig när vi praktiserar förlåtelse.

Kärlek är det enda verkliga

Gary frågar oss: vad är det mest verkliga, både i den verkliga och den illusoriska världen? Kärlek - kärleken är osynlig men det mest verkliga i våra liv, det är alla människors svar, oavsett kultur eller religion. Kärlek är det enda vi har som verkligen betyder något och det enda vi kan ta med oss när vi dör. När människor omkring oss dör klingar smärta och sorg så småningom av, men kärleken består.

Gary tar upp berättelsen om Den förlorade sonen och understryker att vi inte blev utsparkade ur himlen utan själva valde att gå. Med detta förhållningssätt är vi inte på något sätt offer utan har endast ett problem att lösa. Problemet är: jag valde att lämna himlen. Lösningen: jag väljer att återvända hem. På vägen har vi skaffat oss villfarelsen att vi tror att vi är skyldiga för att vi valde att lämna vårt hem, att vi utmanade Gud och trodde vi kunde separera oss från vårt ursprung. Men sanningen är att Gud inte delar vårt synsätt, eftersom Gud är perfekt kärlek finns hos honom inget begrepp om skuld. Det enda Gud vill är, som fadern i berättelsen, att vi ska komma hem.

Arrogans är att tro att vi är separerade

Renard inledde med humor då konferencieren låter hälsa från Gary att han kan lova alla deltagare garanterad upplysning efter denna helg, annars får vi pengarna tillbaka! Men som läsare av Garys böcker kändes hans inledning väldigt försiktig, då han i sina böcker ofta går rakt på sak. Efter lunchrasten kommer den Gary vi känner från böckerna fram. Då har han mutat våra egon nog och framför sitt budskap utan omskrivningar. En nyckel till att komma hem är att ändra vårt sätt att se på andra människor. Det är här vi projicerar vår egen omedvetna skuld. Förlåt människor, inte för att de gjort något, utan för att det bara finns en av oss och därmed är det jag själv som hittat på det. Som du ser andra ser du dig själv. Låt det inte bli en tom fras utan gå hela vägen. Ersätt egots tankesystem med den Helige andes. Minns vem vi verkligen är – fullkomlig Ande, precis som Gud. Det är inte arrogans att tänka att du är som Gud. Arrogans är att tro att du är separerad, att du som Guds barn skulle kunna vara något annat än Gud. Om du praktiserar det förhållningssättet, att du är perfekt kärlek, ren Ande och aldrig lämnat himlen ”kommer du att bli lycklig, vare sig du vill eller inte”! Om det kan kännas avlägset att ha den upplevelsen så påminner Gary oss om att vi kommit långt som är här, att vi som tagit oss till denna workshop faktiskt har intentionen att lära oss sann förlåtelse, eftersom ”egot skulle välja att göra något annat en helg”!

EKIM-studenters vanligaste misstag

Gary menar att det vanligaste misstaget som EKIM-studerande gör är att vi fortsätter göra illusionen verklig. Jesus står utanför dårhuset och ber oss komma ut, men vi försöker i stället dra honom tillbaka in! Det är hur vi beter oss när vi ständigt väljer att se det som utspelas i illusionen.

Dessa tankegångar blir tydliga under frågestunderna i slutet av dagarna. När en deltagare frågar: vad gör jag för fel eftersom mina vänner blir arga på mig när jag försöker hjälpa dem? Svarar Gary: Hejda dig och sluta hjälpa dem! Du gör dem till verkliga människor med verkliga problem som du och ingen annan kan lösa, vilket egentligen är att springa egots ärenden.

En annan person ber Gary beskriva hur separationen egentligen ägde rum, på vilket han svarar att separationen inte har ägt rum. Och understryker att detta är det svåraste för intellektet att förstå, eftersom vår vardagliga upplevelse är att vi befinner oss på formens nivå. Men fortsatt praktiserande av EKIM kommer så småningom att ge oss en annan upplevelse, där vi känner en direkt förening med Gud, vilket gör det lättare att se bortom det fysiska.

Arbetsboken är det konkreta verktyget som kan hjälpa oss släppa rädslan för Gud (som är orsaken till alla våra rädslor) genom att dess tankegångar vänjer oss att vara med Gud, att vara som Gud. Arbetsbokens lektioner gör tanken om separation ogjord i våra sinnen så vi kan påminna oss att ”vi är här endast för att vara sant hjälpsamma”.

Gary påminner oss om ett citat från Ken Wapnick ”En god EKIM-student är en dålig student som förlåter sig själv”. Förlåtelseprocessen gör att den Helige Ande skiner igenom alla dimensioner, alla liv och tar oss hem fortare, även om inget synbart verkar hända på formens nivå.

EKIM som bidrag till världsfreden

Att inse och fullt ut ta ansvar för att det är ”jag” som hittat på allt som synbart händer oss är också ett steg som många EKIM-studenter upplever som svårt. Gary påminner om att det som synbart händer är ”de hemliga synderna och dolda hatet” i vårt omedvetna, det förakt vårt ego känner för oss själva som projiceras som vi ser i världen och som vi själva blir måltavla för. Att förlåta ”dem” som ser ut att göra oss eller andra illa är att förlåta sig själv och vårt eget dolda hat. På så sätt gör vi egot och skulden ogjord och skapar sinnesfrid och fred med världen.

De svåraste lektionerna kan bli våra största framsteg, även om vi kan uppleva dem som misslyckanden när de pågår, svarade Gary på frågan om hur han själv upplevde förlåtelseprocessen när andra ACIM-lärare offentligt smutskastade honom.

Manuskriptet är redan skrivet, vi har vanligtvis små möjligheter att påverka det som sker i det yttre men vi har alltid möjligheten att välja om vi vill uppleva dramat med vårt ego eller som Helige Ande. Gary Renard sade att om vi vill göra en insats för den oro som vi på formens nivå ser i världen just nu, så är det verkliga bidraget till världsfred att påminna oss om och leva budskapet att vi är oskyldiga. Förändring inifrån kommer att speglas i det yttre och snart är vi så många som inte längre agerar ut vår omedvetna skuld att det kommer att bli märkbart på formens nivå. ”Change within is our contribution to peace. Be the change, be peace and outer peace will follow”.

Tre steg till förlåtelse

Genom hela workshopen betonade Gary tre steg till sann förlåtelse, som också finns beskrivna i hans böcker.

Vad är förlåtelse? Förlåtelsen varseblir att det som du trodde att din broder gjorde mot dig inte har skett. Den förlåter inte synder och gör dem verkliga. Den ser att det inte fanns någon synd. Och ur den synvinkeln är alla dina synder förlåtna. Vad är synd annat än en falsk föreställning om guds barn? Förlåtelsen ser bara dess falskhet och låter den därför försvinna. Det som då är oförhindrat att ta dess plats är nu guds vilja.

Steg 1: Hejda dig själv​! Sluta reagera känslomässigt på världen – det gör världen verklig och vi tror att det är sant att världen är en verkan av att vi är separerade från det gudomliga. Världen är egentligen bara en verkan av tankevurpan att vi är separerade från det gudomliga och varandra, således en illusion. Dina känslor är ett resultat av vad du tänker. Kommer du på dig själv att fördöma eller oroa dig – så är det egot. Gör allt för att sluta tänka med egot. När du slutar tänka med egot kan du börja tänka med själen och få vägledning av Spirit. Du kan inte tänka med båda systemen. Orsaken till att du ser andra som skyldiga är att du vill att skulden ska ligga på någon annan än dig. Återkalla projektionen, ta ansvar för din egen känsla. Skulden är inte deras. Skulden kommer från din projektion men är egentligen inte heller din eftersom hela skuld-konceptet är påhittat av egot för att försöka göra det verkligt! Helige Ande säger ”gör det inte verkligt. Separationen har aldrig ägt rum.”

Steg 2: innebär insikt. ​Du inser att egot hittat på allt och att det du ser inte är sant. Du inser också att det inte finns någon rumstid och egentligen inget universum. Det finns bara vårt kollektiva medvetandes projektion av en rumstid och ett universum. Så du är inget offer för verkligheten. Det finns ingen styrka i att vara i offer, men det finns en stor styrka i att känna till och att vara en del av orsaken, upphovet.

Steg 3: Ändra din uppfattning. Välj en gång till. ​Välj på nytt varje gång du upplever att du blir triggad. Se bortom kroppen, bortom det fysiska, bortom egot och välj att tänka som Helige Ande. Om du slutar göra saker verkliga kan du se genom slöjan, se sanningen – alla är oskyldiga och Gud är överallt. Ingen är skyldig, du själv inkluderat. Allt är överlämnat till Anden i frid.

När du övar de tre stegen går processen fortare eftersom det blir en självklar sanning som du bara vet. Och du blir van vid tanken på att världen kommer från dig, inte mot dig. På så sätt blir det omöjligt att reagera på samma sätt som förr. Då är förlåtelse den enda vägen att gå. Förlåtelse är INTE att förlåta andra för att de verkligen gjort något. Det skulle vara att göra separationen verklig. Sann förlåtelse är att befria människor för att de faktiskt aldrig gjort någonting eftersom det är du (din del i det kollektiva medvetandet) som hittat på situationen. Vad du ser och reagerar på är din projektion av världen. Förlåtelse är att ta ansvar för din projektion av världen, då tar du tillbaka din kraft. Du vet nu att du har din kraft i orsaken, inte i dess verkan.

När du tar tillbaka din projektion och dina tankar blir det möjligt för Helige Ande att hela det som dolts i ditt omedvetna – den omedvetna skulden, tanken att vi skulle vara separerade från gud. Separationen är ”arvssynden” som är den verkliga anledningen till att du är upprörd. Vi tror att vi är separerade men det är inte sant!

Lösningen på alla frågor är att du förlåter illusionen som ser ut att vara verkligheten och tar tillbaka projektionen. Detta är det lilla jobbet, för därmed låter du Helige Ande göra det stora jobbet: helandet - som du inte kan se men får uppleva när du släpper taget och förlåter.

Gary Renard kommer tillbaka
Alla som ställde frågor till Gary inledde med att tacka honom för att hans böcker hjälpt dem att förstå EKIM. Givetvis ville många veta mer om hans fjärde bok, som kommer i höst. Gary ville inte gå in på detaljer, men berättade att den bygger på information som han fått från sina vägledare Arten och Pursah om de livstider då Jesus och Buddha kände varandra. Boken ges ut på engelska i november. Arrangörerna avslutade med att avslöja att de planerar för en ny workshop med Gary i Holland i juni 2018.

Dessa planer har blivit verklighet och denna gång kommer Gary med sin fru Cindy. Ni som läst Gary Renards böcker vet att Cindy är en viktig person. Jag kommer att vara med även på denna workshop och jag ser fram emot att träffa dem båda!

Gary signerade min svenska utgåva av "Bortom Universum", hans första bok som jag varmt rekommenderar!