ALIGHT Anna Larsson

ALIGHT Anna Larsson

Blanda inte ihop läraren med vägen

Schamansk healingPosted by Anna Sun, February 11, 2018 20:33:05

I Anderna, i inkafolkets tradition, förklarar man att det finns olika nivåer i den andliga utvecklingen. I den tid vi lever är många på väg att ta steget från tredje till fjärde nivån. Det kollektiva medvetandet håller på att utvecklas. Nivåerna är universella, de kan nås genom vilket slags andligt arbete som helst, inte bara genom Inkafolkets traditionella väg.

På den tredje nivån av medvetande möter man den osynliga världen. Man blir varse att det finns fler dimensioner än tre, att vi har fler sinnen än fem och att det finns andra energier än de som vi läste om i skolan. Dessa krafter – krafterna i den osynliga världen och sin egen – upplevs ofta som skrämmande och vi kämpar med att hitta ett sätt att hantera dem. Det är på tredje nivån vi har spökhistorier, skräckfilmer och klär ut oss på Halloween. Vi är kvar i illusionen att vi människor är separerade från varandra och att vi måste konkurrera med varandra för att överleva. Vi har inte förstått att allt levande är heligt och tror att lösningen på konflikter är hämnd. Vad vi måste lära oss kämpa mot och övervinna, är inte varandra, inte de osynliga krafterna utan vår egen rädsla. Om man inte gör det, blir man kvar i rädslans våld.

Den fjärde nivån är att gå in i ett helt annat sinnestillstånd. Här blir man fri, man lär sig att samarbeta och samspela med krafter i den osynliga världen. En person som uppnått fjärde nivån kan gå in i en katolsk kyrka, ett buddhistiskt tempel eller delta i en indiansk ceremoni med samma känsla av helighet i hjärtat. Han eller hon kan se genom symbolen och gå in i direkt varseblivning av energin hos en person, en plats eller ett föremål. Den fjärde nivån innebär en direkt varseblivning av och interaktion med de levande energiernas värld. Här når man insikt och upplever sin plats i naturen, sin del i livets stora väv. Man förstår det stora kretsloppet som vi är en del av.

Man slutar tänka i termer av att vi behöver ”beskydd” mot utifrån kommande energier, för detta tankesätt bygger på rädsla. I stället arbetar man med att bygga upp sin egen kraft och lära känna sig själv så att man kan hantera alla typer av energier.

Vi förstår innebörden av att ingen kan såra oss utan vår tillåtelse. Har vi gjort oss förtjänta av kritik så rättar vi vårt misstag. Men blir vi utsatta för andras oförtjänt hårda ord, kan vi förstå att personen ser oss som en filmduk för eget projicerat självförakt. Med självkännedom kommer förståelse för andra, med förståelse kommer medkänsla och kärlek i relationer i stället för konflikt och hämnd.

Den femte nivån har ingen uppnått i vår tid ännu, men enligt Inkaprofetiorna kan det hända när som helst, som följd av de stora förändringar som pågår på jorden nu. Den som nått femte nivån har förmågan att bota vilken svår sjukdom eller skada som helst med en enda beröring, och de lyckas varje gång. Det har funnits personer på denna nivå förut på jorden, Jesus är den mest berömda, men även de gamla inkahärskarna. Det fantastiska är att när en person väl uppnått den femte nivån, kommer han eller hon överföra sin nivå till vilken kandidat som helst som är redo. Det spelar alltså ingen roll vem som hinner först, för denne får dela med sig av sin kunskap till oss andra! Vi vet ju alla hur Jesus försökte, men ingen av lärjungarna hade ens nått fjärde nivån. Förhoppningsvis är mänskligheten bättre rustad nu.

Enligt inkafolket finns också en sjätte och sjunde nivå – om forntida inkapräster som nått sjätte nivån berättas att de hade förmågan att lysa så att alla kan se det. Sjunde nivån kännetecknas av förmågan att väcka såväl andra människor som sig själv från de döda. Återigen är det Jesus vi känner till i vår del av världen.

Andliga lärare på olika nivåer

På tredje nivån präglas andligheten av världsliga symboler, värdsliga ritualer. Andliga lärare på tredje nivån har ofta andliga förmågor (clairvoyanta, mediala) men deras relationer präglas av konflikter, de är attraherade av världslig makt över människor och deras verksamheter handlar om att tjäna pengar. Medlet de använder är att spela på människors rädsla. Om du möter en andlig lärare som måste ta på sig en ugglemask för att kommunicera med Moder Jord, eller hävdar att du måste köpa stenar för dyra pengar för att ”skydda dig” så vet du att du mött en lärare på tredje nivån. De är på väg framåt i sin egen utveckling, men brottas fortfarande med sin egen rädsla.

Man blir naturligtvis uppgiven när man inser detta, men blanda inte ihop läraren med vägen. Ge inte upp ditt eget sökande för att du inte hittat det just här. Det finns andra vägar.

Min egen första kontakt med fjärde nivån var när jag läste boken Schamansk Healing. Då förstod jag att det i den andinska traditionen finns kunskaper vi ännu inte lyckats nå i vår del av världen. Ännu bättre blev det när jag fick ta emot Munay Ki, den andinska schamanismens initieringar. Jag hävdar fortfarande att det är det största som hänt i mitt liv.

Jag brukar säga att Munay Ki är raketbränsle för den personliga utvecklingen, och vad Munay Ki handlar om är att ta emot initieringarna för fjärde, femte, sjätte och sjunde nivån. De som fått initieringarna är på energiplan förberedda för att nå alla nivåerna. Därefter är det upp till oss själva att göra jobbet. Nivåerna kan som sagt nås via vilket andligt arbete som helst, och inkafolket delar med sig av initieringarna och kunskaperna för att göra det möjligt för fler och enklare att påskynda sin höjning av energinivå.

Munay Ki förbereder oss på energiplan för att nå de högsta mänskligt kända nivåerna! Det är så stort och jag är så glad att jag är en av dem som får dela dessa insikter vidare!

Vill du läsa mer om inkatraditionens syn på de olika nivåerna, läs "Inkamästarnas Arv" av Anna E. Southerington, eller "Inkans återkomst" av Elisabeth Jenkins.